Säästämällä pääset lähemmäs tavoitteitasi 2020-09-10

Säästämisestä voi tehdä helpompaa ajattelemalla sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi omien unelmiensa toteuttamiseen. Mikäli rahat loppuvat joka kuukausi kesken, on aihetta karsia mahdollisista turhista menoista. Samalla voi miettiä millä tavoilla voisit kohentaa omaa talouttasi. Tällaiseen muutostilanteeseen sopii hyvin myös säännöllinen kuukausittainen säästäminen.

Pahan päivän varalle säästäminen on nostanut merkitystään varsinkin viime vuosina, kun koko maailman taloudellinen tilanne on heikentynyt. Esimerkiksi monen nuoren aikuisen jäätyä työttömiksi, tilannetta hankaloittaa usein myös se tosiasia, että heillä ei useinkaan vielä siinä vaiheessa ole kovinkaan paljon säästöjä. Sen vuoksi jokaisen tulisi jo varhaisessa vaiheessa oppia kiinnittämään huomiota siihen, mihin he rahansa käyttävät. Säästövinkit arkeen voivat sisältää myös itse tehtyjä taulukoita siitä, miten paljon mihinkin kuluu rahaa. Taulukon avulla voi huomata käyttäneensä keskimääräistä suurempia summia vaikkapa ruokakaupassa. Näin kuluttaja osaa seurata omia kulutustottumuksiaan. Monestakin tavallisesta arkipäiväisestä kulusta saa nipistettyä helposti hieman pois. Näistä pienistä virroista kertyy äkkiä suuria summia. 

Rahaa voi laittaa säästöön vaikkapa erilliselle säästötilille. Sinne voi siirtää tietyn summan joka kuukausi, vaikkapa palkkapäivänä. Näitä rahoja ei pitäisi ajatella käyttövaroiksi. Voi olla paikallaan ottaa lainaa, kun rahat eivät riitä yllättäviin menoihin. Tällaisia yllättäviä menoja voivat olla vaikkapa jääkaapin tai muun kodinkoneen rikkoutuminen. Sellaisen uusiminen vie äkkiä useita satoja euroja, jotka ovat pois perheen normaalista budjetista. Netissä on paljon erilaisia mahdollisuuksia rahan lainaamiseen. Erilaisiin lainavaihtoehtoihin kannattaa tutustua huolella ennen päätöksen tekemistä. 

Arkisto